Çocuk Danışmanlığı ve Oyun Terapisi

-Çocuklar duygu ve düşüncelerini ifade etmekte yetişkinler kadar iyi değildir.Çoğu zaman duygularının ve düşüncelerinin farkında olmayabilirler ve ifade etmekte güçlük çekerler. Oyun, çocuk için duygularını ifade etme ve keşfetme yeridir; çocuğa sorunlarla baş etme, çözüm üretme, kendini ifade etme becerileri kazandırır. Ayrıca çocukların akran ilişkilerini geliştirmesinde ve sosyal gruplara katılım anlamında özgüven geliştirmesini sağlar.

-Neden Oyun Terapisi?
Oyun terapisine ihtiyaç duyulması için birçok sebep olabilir. Her ihtiyaç kişiye özeldir o yüzden bunu birkaç sebebe indirgeyemeyiz. Genel olarak aile içi sebepler, akran iletişimi, öğretmen tutumları, sonradan kazanılmış istenmeyen davranışlar, uyku problemleri, kardeş kıskançlığı, okul uyum problemleri, ayrılık kaygısı, taciz ve istismar, öğrenme problemleri, alt ıslatma, yeme problemleri, dikkat ve dürtü problemleri, ağlama nöbetleri ve benzeri birçok sebep oyun terapisine ihtiyaç duyulmasına neden olur.