Bireysel Yetişkin Danışmanlığı

-Yetişkin danışmanlığında birey kendi yaşantısında zorluk çektiği süreçlerde veya geliştirmek istediği özellikleri olduğunda bir destek almak isteyebilir. Kurucumuz Tuğba Doğan ve ekibimiz sizlere kendinizi keşfetmeniz yolunda bireysel danışmanlık hizmeti vermektedir. Danışan ve danışman arasında kurulan güven ilişkisi iyileştirici etkiye sahip bir iş birliği ortamında gerçekleşmektedir.Bu süreçte kişi kendini tanıma, anlama ve geliştirme imkanı bulur. Yetişkin birey bu yola tek başına katılır ve psikoloğu ile yaşam kalitesini arttırıp sağlıklı bir hayat oluşturmak için birlikte çalışırlar.
Kişiler aldıkları bireysel danışmanlık sayesinde kendilerinin güçlü ve zayıf yönlerini anlamaya, olumlu ve olumsuz duygularını fark etmeye, düşünce ve davranışlarını kontrol etmeye ve yaşadıkları psikolojik sorunları aşabilmeye başlarlar. Birey, danışmanlık süresince hayatında yaşadığı problemlere farklı bir perspektiften bakmayı ve sorunlarını daha iyi analiz etmeyi öğrenir.

-Kimler bireysel yetişkin danışmanlığı almalıdır?
Bireysel yetişkin danışmanlığı, pek çok psikolojik rahatsızlığın ve durumun tedavi edilmesinde kullanılmaktadır: 
Depresyon, Panik atak, Fobiler, Dürtü kontrol sorunları, Kaygı bozuklukları, uyku bozuklukları, cinsiyet kimliği karmaşası, cinsellikle ilgili sorunlar, kayıp ve yasla başa çıkma, uyum ve iletişim problemleri, özgüven eksikliği, bağlanma problemleri, bedensel kaygılardan kaynaklanan sorunlar, yeme bozuklukları…